Кожни образувания (тумори на кожата)

ОСНОВНО ТУМОРИТЕ СЕ ДЕЛЯТ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ.

Злокачествените тумори се различават от доброкачествените по 4 отличителни белега:

• проникване: клетките на тумора преминават граничната тъкан и се врастват в съседната тъкан
• разрушаване: разрушават съседната тъкан
• метастазиране: пренасят се благодарение на кръвоносните и лимфните съдове и образуват метастази в други органи
• инвазия: проникване в органа гостоприемник чрез специфична ензимна активност на туморните клетки.

Точното определяне характера на един тумор е възможно единствено чрез хистологично изследване (биопсия).

 

Kojni obrazuvaniq

 

КАК ВЪЗНИКВАТ ТУМОРИТЕ?

Туморите се причиняват от мутация на ДНК на клетките, която въздейства на способността на клетките да регулират и лимитират клетъчното делене. За да се развие тумор е необходимо да се натрупат група от мутации. Мутации, които активират онкогени или подтискат тумороподтискащите гени, могат евентуално да доведат до тумор. Клетките имат механизми, които поправят ДНК, и други механизми, които могат да предизвикат саморазрушаване (Апоптоза) ако промяната в ДНК е твърде голяма. Мутациите, които подтискат гените на тези механизми, също така могат да доведат и до рак. Мутацията на един онкоген или един тумороподтискащ ген обикновено не е достатъчна да доведе до появата на тумор. Необходима е комбинация на група от мутации.

Наскоро се появи хипотеза, че много от видовете рак, наблюдавани при хората, са причинени от вирусни инфекции.

За повече информация и лечение на тумори - доброкачествени и злокачествени, потърсете контакт с д-р Каляшева.

Запазете час
Кожни образувания (тумори на кожата)

Ценоразпис

Часове се записват в работни дни от 10:00 ч. до 18:00 ч. само чрез обаждане на телефонен номер.
Часове се записват в работни дни от 10:00 ч. до 18:00 ч. само чрез обаждане на телефонен номер.

Имате въпроси?

Не се колебайте да запазите час при д-р Каляшева

Запазете час 0886 888 668

Контакти

0886 888 668
0885 880 990

Адрес

София, ул. Бяло поле 3, Бизнес център „Комфорт”, ет. 2, офис 6

Раб. време

Часове се записват в работни дни от 10:00 ч. до 18:00 ч.