"Изповедта на дерматолога Д-р Петрана Каляшева" - сп. "MODA"