"Естетичната медицина като тенденция" - интервюто на д-р Каляшева за сп. "L'europeo"