Д-р Каляшева, гост на списание "ОК" - Септември 2014, “Съвети на специалиста след лятото”